Cultura-säätiö ja venäjän kielen asema

Helsinkiläisistä noin 14 000 on äidinkieleltään venäjänkielisiä. On myös suomen- ja ruotsinkielisen väestön etu tukea venäjänkielisten asukkaiden kotoutumista ja mahdollisuuksia saada tietoa Helsingistä ja suomalaisesta yhteiskunnasta.


Helsinkiläisistä noin 14 000 on äidinkieleltään venäjänkielisiä. On hyvä, että heidän kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksiaan edistetään. On myös suomen- ja ruotsinkielisen väestön etu tukea venäjänkielisten asukkaiden kotoutumista ja mahdollisuuksia saada tietoa Helsingistä ja suomalaisesta yhteiskunnasta.

Opetusministeriöllä, joka tässä Cultura-säätiön perustamisessa on päätoimija, on tosin aika ristiriitainen rooli. Ministeriöhän leikkaa samaan aikaan Venäjä-seuran ja monien muiden kansalaisjärjestöjen rahoitusta. Myös kuntien valtionosuudet opetus- ja kulttuuritoimeen on leikattu ja jäädytetty.

Tämän Cultura-säätiön tarkoitus on tukea venäjänkielisen väestön kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja tarjota heidän kotoutumistaan edistäviä palveluja. Näiden tavoitteiden toteutumisen kannalta on erittäin tärkeää, että Suomessa asuvat venäjänkieliset ja heidän järjestönsä ovat merkittävällä tavalla mukana säätiön toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Näin voidaan ottaa huomioon myös se, että venäjänkielisellä väestöllä on monenlaisia identiteettejä ja kulttuureja.

Säätiön tavoitteet ovat haaste myös kunnille. Tarve venäjän kielen aseman, venäjänkielisten palvelujen ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistämiseen on tullut viime päivinä esille muun muassa lasten huostaanottoja koskevissa uutisissa. Tällaisista tilanteista on helpompi selvitä, jos myös kuntien viranomaispuolella on venäjänkielen taitoa. Vastaavia tarpeita on tietysti muissakin palveluissa.

Ehdotankin seuraavan ponnen: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, missä kaupungin toiminnoissa on erityinen tarve lisätä venäjänkielisiä palveluja ja millä tavalla turvataan erityisesti kiireellisissä tilanteissa venäjänkielisten palvelujen saanti.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat08.04.2017 3:41
Helsingin Sanomat jätti pois SKPn ja Helsinki-listojen ehdokkaan pormestarigallupista, julkisti gallupin tulokset kertomatta yhden ehdokkaan poisjättämisestä, kieltätyi korjaamasta virhettä ja kieltätyi julkaisemasta mitään vastinetta.
http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/hs-syrjii-skpn-ja-helsinki-listojen-pormestariehdokasta
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.05.04.2017 21:50
Tervetuloa vaalivalvojaisiin! Jännäämme vaalitulosta, ja musiikkia viihdykkeeksemme esittää V-P Hakkarainen.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 17:19
Mercedes Bentso - Tahdon, eli biisi ihmisoikeuksien puolesta. Maria Malmströmin vaalibileet, numero 990. #eimyytävänä
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:25
Papa Zai Maria Malmström - Helsinki-listat vaalibileissä.
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:02
Maksimi Voima Maria Alexandran vaalibileissä. #vote990!
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 14:51
Maria Aleksandra alias Maria Malmström - Helsinki-listat, numerolla 990 kertoo kenen joukkoon kuulut ja ketä kannattaa uskoa. Ne kävelee sun ylitsesi suoraan taivaaseen!
Helsinki-listat
   View on Facebook
© 2022 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »