Kunnan liikelaitoksia ei ole pakko yhtiöittää kokonaan

Kuntalakiin EU-direktiivin soveltamiseksi lisätystä yhtiöittämisvelvollisuudesta on esitetty kovin yksipuolisia tulkintoja. Tässäkin aloitevastauksessa viitataan vain satunnaisen ylikapasiteetin myyntiin ja tukipalvelujen tuottamiseen kaupungin tytäryhtiöille.

Vaikka laki on huono, on sen 2 pykälässä kuitenkin listattu seitsemän kohtaa, joissa kunnan ei katsota toimivan kilpailutilanteessa ja lisäksi 7 poikkeusta yhtiöittämisvelvollisuuteen. Lain mukaan yhtiöittämisvelvollisuutta ei ole esimerkiksi silloin, jos kunta tuottaa omana toimintanaan palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä palveluja. Yhtiöittämispakkoa ei ole myöskään silloin, kun toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja.

Näiden säädösten perusteella Helsingin Energian ei esimerkiksi tarvitse yhtiöittää kaukolämmön, kaukokylmän ja sähkön tuottamista helsinkiläisille. Energialaitos on jo nyt eriyttänyt toimintojaan, ja voisi hoitaa sähkön myynnin muille, kilpailuille markkinoille erillisen yhtiön kautta.  Helsingin Sataman kohdalla liikevaihdosta suurin osa tulee ns. landlord-toiminnasta, joka on laissa tarkoitettuun luonnolliseen monopoliin perustuvaa. Sitä ei ole pakko yhtiöittää.

Oma lukunsa on Palmia, jonka liikevaihdosta vain noin 5 % tulee palveluista, joita se tarjoaa ns. avoimilla markkinoilla. Palmia voi vetäytyä näiltä markkinoilta. Samalla kaupunki voi itse laajentaa Palmian toimintaa luopumalla esimerkiksi koulujen ruokapalvelujen ja kiinteistöpalvelujen laajenevasta kilpailuttamisesta. Näin turvattaisiin myös Palmian mahdollisuuksia työllistää – toisin kuin yhtiöittämisessä, jossa kilpailtaisiin isojen kansainvälisten yritysten kanssa ennen muuta työvoimakustannuksilla, eli työntekijöiden ja työllisyyden kustannuksella.

Kaupungille on ilman muuta edullista säilyttää Energian, Sataman ja Palmian toiminta mahdollisimman suurelta osin liikelaitosmuodossa. Yhtiöthän joutuvat maksamaan 20 % yhteisöveroa valtiolle. Lisäksi yhtiöittäminen siirtää monet asiat asukkaiden ja valtuuston ulottumattomiin, liikesalaisuuksien piiriin.

 

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat08.04.2017 3:41
Helsingin Sanomat jätti pois SKPn ja Helsinki-listojen ehdokkaan pormestarigallupista, julkisti gallupin tulokset kertomatta yhden ehdokkaan poisjättämisestä, kieltätyi korjaamasta virhettä ja kieltätyi julkaisemasta mitään vastinetta.
http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/hs-syrjii-skpn-ja-helsinki-listojen-pormestariehdokasta
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.05.04.2017 21:50
Tervetuloa vaalivalvojaisiin! Jännäämme vaalitulosta, ja musiikkia viihdykkeeksemme esittää V-P Hakkarainen.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 17:19
Mercedes Bentso - Tahdon, eli biisi ihmisoikeuksien puolesta. Maria Malmströmin vaalibileet, numero 990. #eimyytävänä
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:25
Papa Zai Maria Malmström - Helsinki-listat vaalibileissä.
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:02
Maksimi Voima Maria Alexandran vaalibileissä. #vote990!
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 14:51
Maria Aleksandra alias Maria Malmström - Helsinki-listat, numerolla 990 kertoo kenen joukkoon kuulut ja ketä kannattaa uskoa. Ne kävelee sun ylitsesi suoraan taivaaseen!
Helsinki-listat
   View on Facebook
© 2022 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »