Lasten ja nuorten psykiatrian palvelut

Tämän raportin mukaan lasten ja nuorten psykiatriassa asiat ovat aika hyvin. Esimerkiksi hoitoon pääsyn odotusajan mediaani ei kerro koko totuutta.

Hoitopäivien vähentyminen ja hoitojaksojen keskimääräinen lyheneminen ovat monille hyvä asia. Mutta keskimääräisiin lukuihin sisältyy myös toinen puoli. Esimerkiksi yllättävän iso osa lähetteistä, 15%, hylätään, joissa tapauksissa liian nopea passittaminen avohoitoon ja avohoidon resurssien vähyys.

Lastenpsykiatrian yksikön piti olla toiminnassa jo alkuvuodesta. Tietääkseni se ei ole. Kysynkin apulaiskaupunginjohtaja Rädyltä, miten asia etenee?

Raportissa on sivuutettu myös eräitä uusia velvoitteita, joita elokuun alussa voimaan tuleva oppilashuoltolaki kaupungille tuo. Kysynkin apulaiskaupunginjohtajalta, mihin toimiin on ryhdytty oppilashuollon riittävien psykiatrian resurssien turvaamiseksi.

Nuorten 16 vuotta täyttäneiden palveluja koskee myös ajankohtainen kysymys Auroran psykiatrian päivystyksestä. Terveysasemille pääsee vain virka-aikana. Enää ei ole kotikäyntejä tekeviä lääkäreitä, jotka voivat tehdä lähetteitä. Kun kotikäyntilääkäripalvelu lopetettiin, ei tilalle tullut käytännössä mitään.

Julkisuudesta olemme saaneet lukea, että Auroran päivystyksen toimintaa ollaan siirtämässä sairaaloihin, joissa ei ole niille riittäviä tiloja. Toisaalta sote-lautakunnasta olemme kuulleet, ettei se ole käsitellyt asiaa konkreettisesti ja että yleisluontoisten linjausten sisällöstä on hyvin erilaisia tulkintoja.

Esitän, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten voidaan turvata nuorten psykiatrian päivystyspalvelut ja varmistaa muun muassa Auroran psykiatrian päivystystä koskevien ratkaisujen riittävä käsittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

(Ponsiesitystä kannatti Anna Vuorjoki. Sitä kannatti 30 valtuutettua, mutta esitys kaatui, koska se ei saanut ponsiäänestyksessä tarvittavaa vähintään 43 ääntä.)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat08.04.2017 3:41
Helsingin Sanomat jätti pois SKPn ja Helsinki-listojen ehdokkaan pormestarigallupista, julkisti gallupin tulokset kertomatta yhden ehdokkaan poisjättämisestä, kieltätyi korjaamasta virhettä ja kieltätyi julkaisemasta mitään vastinetta.
http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/hs-syrjii-skpn-ja-helsinki-listojen-pormestariehdokasta
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.05.04.2017 21:50
Tervetuloa vaalivalvojaisiin! Jännäämme vaalitulosta, ja musiikkia viihdykkeeksemme esittää V-P Hakkarainen.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 17:19
Mercedes Bentso - Tahdon, eli biisi ihmisoikeuksien puolesta. Maria Malmströmin vaalibileet, numero 990. #eimyytävänä
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:25
Papa Zai Maria Malmström - Helsinki-listat vaalibileissä.
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:02
Maksimi Voima Maria Alexandran vaalibileissä. #vote990!
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 14:51
Maria Aleksandra alias Maria Malmström - Helsinki-listat, numerolla 990 kertoo kenen joukkoon kuulut ja ketä kannattaa uskoa. Ne kävelee sun ylitsesi suoraan taivaaseen!
Helsinki-listat
   View on Facebook
© 2022 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »