Lasten ja nuorten psykiatrian resurssit

Lasten ja nuorten psykiatrian resurssit ovat edelleen aivan liian vähäiset.  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman painopisteenä on kehittää hallintokuntien rajat ylittäviä peruspalveluja ja varhaista tukea. Tämän kanssa on ristiriidassa se, että muun muassa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa vaaditaan karsimaan menoja vuosien 2011-2013 budjettiraamin toteuttamiseksi.


Tiedämme, että lasten ja nuorten psykiatrian resurssit ovat edelleen aivan liian vähäiset.  Valtuuston hyväksymän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman painopisteenä on kehittää hallintokuntien rajat ylittäviä peruspalveluja ja varhaista tukea. Tämän kanssa on ristiriidassa se, että muun muassa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa vaaditaan karsimaan menoja vuosien 2011-2013 budjettiraamin toteuttamiseksi.

Lasten ja nuorten psykiatriassa on tärkeää turvata riittävät resurssit mahdollisimman varhaiseen arviointiin ja tukeen.  Ensisijainen perustason mielenterveyspalvelujen tarjoaja on oman asuinalueen terveysasema ja lastenneuvola.  Palveluverkkosuunnitelmien mukaan terveysasemia aiotaan kuitenkin vähentää. Tämä nostaisi palveluihin hakeutumisen kynnystä ja vaikeuttaisi ehkäisevän toiminnan ja tukitoimien järjestämistä.

Raportissa puuttuu kokonaisnäkemys palvelujen järjestämisestä. Tämä näkyy erityisesti arvioissa erikoissairaanhoidon palveluista. Perheneuvolapuolen arviossa todetaan pahimmaksi ongelmaksi se, että erikoissairaanhoidon resurssit ovat liian pienet palvelujen tarpeeseen nähden. – Samaan aikaan seuraavalla sivulla HYKS:n osalta suorastaan kehutaan sitä, että erikoissairaanhoitoa on vähennetty rajusti. HYKS:n osastohoitopäivien määrä on leikattu viime vuoden aikana yli 40. Lähes viidesosa lapsista ei päässyt hoitoon hoitotakuulain edellyttämässä ajassa vaan yli 14 prosenttia joutui odottamaan 3-6 kuukautta ja lähes 5 prosenttia peräti yli puoli vuotta.

Eräänä ongelmana on erityisen vaikeasti oirehtivien murrosikäisten tarpeet huomioon ottavan katkeamattoman ja pitkäjänteisen palvelu- ja hoitoketjun turvaaminen. He ovat tavallaan väliinputoajia lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian välimaastossa.

Esitän seuraavat ponnet
1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin erityisesti vaikeasti oirehtivien nuorten mielenterveyspalvelujen katkeamattoman hoitoketjun turvaamiseksi kehittämällä perusterveydenhuollon ja nykyisen erikoissairaanhoidon väliin sijoittuvia, nykyisiä palveluja täydentäviä psykiatrisia palveluja yhdessä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa.
2. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ryhtyy kiireellisiin toimiin hoitotakuulain määräaikojen toteuttamiseksi lastenpsykiatriassa, erityisesti HYKS:n lastenpsykiatriassa.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat08.04.2017 3:41
Helsingin Sanomat jätti pois SKPn ja Helsinki-listojen ehdokkaan pormestarigallupista, julkisti gallupin tulokset kertomatta yhden ehdokkaan poisjättämisestä, kieltätyi korjaamasta virhettä ja kieltätyi julkaisemasta mitään vastinetta.
http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/hs-syrjii-skpn-ja-helsinki-listojen-pormestariehdokasta
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.05.04.2017 21:50
Tervetuloa vaalivalvojaisiin! Jännäämme vaalitulosta, ja musiikkia viihdykkeeksemme esittää V-P Hakkarainen.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 17:19
Mercedes Bentso - Tahdon, eli biisi ihmisoikeuksien puolesta. Maria Malmströmin vaalibileet, numero 990. #eimyytävänä
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:25
Papa Zai Maria Malmström - Helsinki-listat vaalibileissä.
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:02
Maksimi Voima Maria Alexandran vaalibileissä. #vote990!
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 14:51
Maria Aleksandra alias Maria Malmström - Helsinki-listat, numerolla 990 kertoo kenen joukkoon kuulut ja ketä kannattaa uskoa. Ne kävelee sun ylitsesi suoraan taivaaseen!
Helsinki-listat
   View on Facebook
© 2022 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »