Maankäytön ja asumisen ohjelman seuranta

Helsingin maankäytön ja asumisen ohjelman toteutuksen raportti kertoo markkinoiden ehdoilla tapahtuvan asuntopolitiikan epäonnistumisesta. Asumisen hinta on ihan liian kallis.Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelman seuranraraportti kertoo markkinoiden ehdoilla tapahtuvan asuntopolitiikan epäonnistumisesta. Asumisen hinta on ihan liian kallis. Etenkin matalapalkkaisille sopivista kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on huutava pula. Se on keskeinen syy myös asunnottomuuden uuteen kasvuun.

Vuokra-asuntojen osuus uhkaa jopa supistua, koska suuri osa vuokra-asuntotuotannosta on 10 vuoden korkotuella rakennettavia ja myös ns. välimallin vuokra-asuntoja. Nämä saa myydä 10-20 vuodessa kovan rahan asunnoiksi. Vuokra-asuntotuotannosta jopa 80 prosenttia kohdistuu erityisryhmille.

Kaupungin omana tuotantona valmistui viime vuonna vain 437 asuntoa. Raportissa mainitaan yhdeksi syyksi kalliit pysäköintiratkaisut, joiden takia on vaikea löytää sopivia tontteja valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Haluan nostaa esille myös toisen, ja vielä tärkeämmän syyn: asuntotuotantotoimistolta puuttuu rakentamisen toteuttamisorganisaatio. Asuntopolitiikka on alistettu yksityisten rakennusliikkeiden ja pankkien intresseille.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esittää seuraavan ponnen: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee esityksen kaupungin oman rakentamisen yksikön tai liikelaitoksen perustamisesta erityisesti kaupungin vuokra-asuntotuotantoa ja peruskorjaamista varten.

Kaupunki voi hillitä asumiskustannusten nousua myös kohtuullistamalla tonttivuokria. Kunnan tehtävä ei ole kerätä voittoa tonttivuokrilla, joiden vaikutus kohoaa pahimmillaan jo lähes kolmeen euroon asuntoneliöltä.

Helsinki on perinteisesti kaavoittanut etupäässä omalle tonttimaalle. Nyt kaavoitukseen tuodaan kumppanuusmallia, jossa rakennusfirmat pääsevät suoraan tekemään kaavaa. Lounais-Sipoossa aiotaan kaavoittaa vapaaehtoisin sopimuksin ilman, että kaupunki hankkii maita itselleen.

Kysynkin apulaiskaupunginjohtaja Penttilältä, onko selvitetty, paljonko kaupunki menettää tällä tavalla Lounais-Sipoon kaavoituksen tuomia tuottoja ja vastaavasti paljonko yksityisten maanomistajien ja rakennusliikkeiden osuus maan ansiottomasta arvonnoususta tulee olemaan?

Monien uusien alueiden rakentamisesta aiheutuu kaupungille huomattavat menot. Niiden ajoittuminen on syytä jaksottaa niin, että se ei vaikeuta helsinkiläisten palvelujen rahoitusta. Samalla on pidettävä huolta siitä, että palvelujen lopettamislistoja ei kaiveta uudelleen esille, kuten kaupunginjohtaja on esittänyt sivuuttaen niin asukkaiden kuulemisen kuin lautakuntien valmistelun palveluverkkoratkaisuissa.

Lopuksi haluan todeta, että SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä vastustaa kaupungin vuokrataloyhtiöiden fuusioimista yhdeksi pääomayhtiöksi. Fuusiolla ei ratkaista varsinaista ongelmaa, joka on rakentamisen ja peruskorjauksen kustannusten nousu. Sillä laitetaan vain kaupungin vuokralaiset maksamaan pankkien ja rakennusliikkeiden kohtuuton voitontavoittelu. Fuusio merkitsee lisäksi vuokralaisdemokratian olennaista kaventumista.

Esitän, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee valtuustolle esityksen erillisen yhtiön perustamisesta uusia asuinkiinteistöjä varten niin, että nykyisiä asuinkiinteistöyhtiöitä ei fuusioida.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat08.04.2017 3:41
Helsingin Sanomat jätti pois SKPn ja Helsinki-listojen ehdokkaan pormestarigallupista, julkisti gallupin tulokset kertomatta yhden ehdokkaan poisjättämisestä, kieltätyi korjaamasta virhettä ja kieltätyi julkaisemasta mitään vastinetta.
http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/hs-syrjii-skpn-ja-helsinki-listojen-pormestariehdokasta
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.05.04.2017 21:50
Tervetuloa vaalivalvojaisiin! Jännäämme vaalitulosta, ja musiikkia viihdykkeeksemme esittää V-P Hakkarainen.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 17:19
Mercedes Bentso - Tahdon, eli biisi ihmisoikeuksien puolesta. Maria Malmströmin vaalibileet, numero 990. #eimyytävänä
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:25
Papa Zai Maria Malmström - Helsinki-listat vaalibileissä.
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:02
Maksimi Voima Maria Alexandran vaalibileissä. #vote990!
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 14:51
Maria Aleksandra alias Maria Malmström - Helsinki-listat, numerolla 990 kertoo kenen joukkoon kuulut ja ketä kannattaa uskoa. Ne kävelee sun ylitsesi suoraan taivaaseen!
Helsinki-listat
   View on Facebook
© 2022 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »