Päiväkotien ja vanhustenkeskuksen ruokapalveluja ei pidä ulkoistaa

Esitykseen lasten päiväkotien ja Kustaankartanon vanhustenkeskuksen keittiöiden siirtämisestä Palmialle liittyy useita erittäin kyseenalaisia piirteitä. Ne koskevat sekä asian valmistelua, esityksen sisältöä että suhtautumista valtuuston hyväksymiin periaatteisiin. Siksi SKP ja Helsinki-listat vastusti esitystä, joka hyväksyttiin valtuustossa äänin 50 – 35.


Tähän esitykseen lasten päiväkotien ja Kustaankartanon vanhustenkeskuksen keittiöiden siirtämisestä Palmialle liittyy useita erittäin kyseenalaisia piirteitä. Ne koskevat sekä asian valmistelua, esityksen sisältöä että suhtautumista valtuuston hyväksymiin periaatteisiin.

Esityksen valmistelussa on sivuutettu niin palvelujen käyttäjät, henkilöstö kuin asianomaiset lautakunnat. Eikä vain sivuutettu vaan tässä yritetään ajaa kaupunginhallituksen konsernijaoston kaltaisen sisäpiirin kautta läpi esitys, jota ei saatu läpi sosiaalilautakunnassa. Menettelytavat eivät vastaa valtuuston strategiaohjelman periaatteita demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä.

Lisäksi valmistelussa on sivuutettu yhteistoimintamenettelyn mukainen henkilöstön kuuleminen. Henkilöstötoimikunta joutui jo aiemmassa vaiheessa syksyllä 2006 toteamaan, että esitystä ei oltu käsitelty niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Nyt konsernijaoston kautta tuotua uutta esitystä ei käsitelty edes henkilöstötoimikunnassa. Vielä vähemmän on turvattu lain ja sopimusten edellyttämää jokaisen työntekijän oikeutta osallistua häntä koskevien muutosten valmisteluun.

Esitystä perustellaan kustannussäästöillä. Päätöksen liitteenä olevissa selvityksissä ei kuitenkaan kyetä osoittamaan merkittäviä säästöjä. Päinvastoin esimerkiksi päiväkotien osalta todetaan (liite 1, sivu 10), että ”tuotantotavalla ei ole kovin suurta merkitystä kustannuksiin”. Kyseenalaisten säästötavoitteiden sijasta pitäisikin kysyä, onko oikein pyrkiä taas kerran vähentämään menoja lasten ja vanhusten hyvinvoinnin kustannuksella? Ja onko oikein, että tavoitellaan säästöjä vähentämällä päiväkotien ja vanhustenkeskuksen muutenkin liian vähäistä sijais- ja varahenkilökuntaa?

Yksipuolinen pyrkimys menojen vähentämiseen sivuuttaa myös sen, että ruokakulttuuri ja keittiöiden työntekijät ovat olennainen osa päiväkotien kasvatuksellista ja hoidollista toimintaa. Sosiaalivirasto on kehittänyt Palmiaa paremmin päiväkoteihin soveltuvan toimintamallin. Samalla kun ruuan valmistuksella on tärkeä merkitys myös lasten toiminnassa, on päiväkodeissa voitu jakaa tehtäviä ja kehittää joustavaa yhteistyötä työntekijöiden kesken.

Kustaankartanossa ruokapalvelut ovat olennainen osa hoidon, ravitsemuksen ja yhteisöllisyyden kehittämistä. Joustava yhteistoiminta on tukenut kodinomaisuutta, kun vanhainkotiosastot ovat voineet tilata erilaisia välipaloja, järjestää sään salliessa grillaushetkiä ja työntekijöiden osallistumista yhteiseen ateriointiin. Palmialla ei ole tällaisia joustavia toimintamalleja ja Palmian hinnoilla kaikki tällainen tulisi vanhustenkeskukselle selvästi kalliimmaksi.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä kannattaa kaupunginhallituksen vähemmistön esitystä, jonka mukaan päiväkotien ruokapalveluja ei eriytetä muusta toiminnasta ja myös Kustaankartanon ruokapalvelut säilytetään sosiaalivirastossa.

Lopuksi haluan muistuttaa, että valtuusto ei ollut yksimielinen strategiaohjelmasta – toisin kuin valtuutettu Räty täällä väitti. Vastustin myös silloin tällaista ns. säästämistä lasten, vanhusten ja matalapalkkaisten kaupungin työntekijöiden kustannuksella.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat08.04.2017 3:41
Helsingin Sanomat jätti pois SKPn ja Helsinki-listojen ehdokkaan pormestarigallupista, julkisti gallupin tulokset kertomatta yhden ehdokkaan poisjättämisestä, kieltätyi korjaamasta virhettä ja kieltätyi julkaisemasta mitään vastinetta.
http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/hs-syrjii-skpn-ja-helsinki-listojen-pormestariehdokasta
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.05.04.2017 21:50
Tervetuloa vaalivalvojaisiin! Jännäämme vaalitulosta, ja musiikkia viihdykkeeksemme esittää V-P Hakkarainen.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 17:19
Mercedes Bentso - Tahdon, eli biisi ihmisoikeuksien puolesta. Maria Malmströmin vaalibileet, numero 990. #eimyytävänä
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:25
Papa Zai Maria Malmström - Helsinki-listat vaalibileissä.
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:02
Maksimi Voima Maria Alexandran vaalibileissä. #vote990!
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 14:51
Maria Aleksandra alias Maria Malmström - Helsinki-listat, numerolla 990 kertoo kenen joukkoon kuulut ja ketä kannattaa uskoa. Ne kävelee sun ylitsesi suoraan taivaaseen!
Helsinki-listat
   View on Facebook
© 2022 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »