Talousarvioaloite 2018 budjettiin vanhus- ja sosiaalipalveluista

Vuoden 2015 alusta tuli voimaan nk. vanhuspalvelulain velvoite määrätä kullekin asiakkaalle vastuutyöntekijä ja samalla varmistaa asiakkaan tarvitsemien kiireellisten palvelujen järjestäminen viivytyksettä ja muiden ikäihmisen tarvitsemat palvelut viimeistään 90 päivässä. Vanhusten pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen hoitopaikkoja ei enää vähennetä taloussuunnittelukaudella.

Sosiaalihuoltolaki velvoitti samoin vuoden 2015 alusta lukien järjestämään lapsiperheiden kotipalvelun matalalla kynnyksellä, jottei perheiden tilanne kriisiydy ja jouduta turvautumaan raskaampiin lastensuojelulain palveluihin ja tukitoimiin.

1.4.2015 tuli voimaan täysin uudistettu sosiaalihuoltolaki (1301/2014), joka puolestaan velvoittaa kuntaa järjestämään lain 11 §:ssä tarkoitetuissa tuen tarpeissa välttämättömät kiireelliset ja kiireettömät palvelut lain 12 -29 §:nn mukaisina palveluina. Lastensuojelulain kiireellisen sijoituksen tiukennus tuli voimaan viime vuoden alusta lukien.

Nämä lainmuutokset edellyttävät nopeaa ja asiakaslähtöistä toimintaa sosiaali- ja terveystoimialalta. Palvelusuunnitelmien ja niissä kirjattujen palvelujen järjestämiseen määräaikojen puitteissa tulee lisätä kymmenen (10) miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2018-2020.

Kun perustoimeentulotuki siirtyi vuoden 2017 alusta Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi, tulee sosiaali- ja terveysvirastolle varata riittävät resurssit ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen sosiaalityöhön, sosiaaliohjaukseen ja maksettavaan tukeen, jotta lapsiperheköyhyys ja asukkaiden syrjäytyminen vähenee. Ehkäisevään toimeentulotukeen lisätään 10 miljoonaa euroa vuosille 2018-2020.

Esitämme, että talousarvion 2018 raamiin ja taloussuunnitelman 2018-2020 pohjaan lisätään sosiaalipalvelujen ja ehkäisevän toimeentulotuen järjestämiseen yhteensä kaksikymmentä miljoonaa euroa (20 000 000 €) kullekin vuodelle.

(Yrjö Hakasen aloitteen allekirjoitti myös 6 valtuutettua muista ryhmistä.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat08.04.2017 3:41
Helsingin Sanomat jätti pois SKPn ja Helsinki-listojen ehdokkaan pormestarigallupista, julkisti gallupin tulokset kertomatta yhden ehdokkaan poisjättämisestä, kieltätyi korjaamasta virhettä ja kieltätyi julkaisemasta mitään vastinetta.
http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/hs-syrjii-skpn-ja-helsinki-listojen-pormestariehdokasta
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.05.04.2017 21:50
Tervetuloa vaalivalvojaisiin! Jännäämme vaalitulosta, ja musiikkia viihdykkeeksemme esittää V-P Hakkarainen.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 17:19
Mercedes Bentso - Tahdon, eli biisi ihmisoikeuksien puolesta. Maria Malmströmin vaalibileet, numero 990. #eimyytävänä
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:25
Papa Zai Maria Malmström - Helsinki-listat vaalibileissä.
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:02
Maksimi Voima Maria Alexandran vaalibileissä. #vote990!
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 14:51
Maria Aleksandra alias Maria Malmström - Helsinki-listat, numerolla 990 kertoo kenen joukkoon kuulut ja ketä kannattaa uskoa. Ne kävelee sun ylitsesi suoraan taivaaseen!
Helsinki-listat
   View on Facebook
© 2022 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »