Talousarvioaloite energiataloudesta

Helsingin kaupungin energialinjauksissa on asetettu tavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin energiatuotannosta ja vähentää kasvihuonepäästöjä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

 

Helsingin Energian omassa tuotannossa uusiutuvan energian osuus on nykyisin vain muutamia prosentteja ja vain noin 6 – 7 prosenttia sen kaikista sähkön hankinnoista. Energialinjausten käsittelyn yhteydessä nousi kaupunginvaltuustossa esille useita mahdollisuuksia korvata kivihiilen käyttöä uusiutuvalla energialla.

Tiedot ilmastonmuutoksen nopeutumisesta, esitykset päästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden tiukentamisesta YK:n ja EU:n tasolla sekä nykyiseen päästökauppaan kohdistuva voimistuva kritiikki korostavat tarvetta edetä myös Helsingin Energian toimissa päästöjen vähentämiseksi.

Tarvetta lisätä huomattavasti uusiutuvan energian osuutta Helsingin Energian omassa tuotannossa ei voi eikä pidä yrittää kiertää lisäämällä ydinsähköä tai korvaamalla Helsingin Energian sähkön ja lämmön yhteistuotantoa hankkimalla lämpöä uudesta ydinvoimalasta. Helsingin tulee investoida ydinvoiman lisärakentamisen sijasta oman energialaitoksensa tuotannon ekologiseen rakennemuutokseen.

Ehdotamme, että talousarviossa 2010 ja siihen liittyvässä taloussuunnitelmassa 2010-2012 ja investointiohjelmassa 2010-2014 päätetään:

  • valmistella valtuustolle esitys nykyisten Hanasaaren ja / tai Salmisaaren voimalan pölypolttokattilan muuttamisesta leijukerroskattilaksi niin, että kivihiilen käyttöä voidaan korvata kotimaisella biomassalla

  • valmistella valtuustolle esitykset Helsingin Energian oman tuulivoimapuiston rakentamisesta sopivalle paikalle ulkomerellä niin, että ei pilata rannikon tai saariston tärkeitä luontoarvoja

  • valmistella valtuustolle esitys biokaasulaitoksen perustamisesta, joka valmistaa kotimaisista uusiutuvista biomassoista ja biojätteistä biokaasua tai muuta biopolttoainetta mm. pääkaupunkiseudun bussiliikenteen käyttöön

  • valmistella valtuustolle esitykset muista mahdollisuuksista uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi, kuten lämpöpumput ja aurinkoenergian hyödyntäminen.

  • kohtuullistaa Helsingin Energian kotitalouksilta sähkön ja lämmön välttämättömästä peruskulutuksesta perimiä maksuja irrottamalla niiden määräytyminen markkinaehtoisista tukkuhinnoista, jotka perustuvat muun muassa sähköpörssin spekulatiivisiin ylihintoihin

  • säilyttää Helsingin Energia kaupungin liikelaitoksena ja siirtää sen oman toiminnan kehittämisen jälkeen jäljelle jäävistä voittovaroista lisää rahoitusta kaupungin muihin peruspalveluihin.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat08.04.2017 3:41
Helsingin Sanomat jätti pois SKPn ja Helsinki-listojen ehdokkaan pormestarigallupista, julkisti gallupin tulokset kertomatta yhden ehdokkaan poisjättämisestä, kieltätyi korjaamasta virhettä ja kieltätyi julkaisemasta mitään vastinetta.
http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/hs-syrjii-skpn-ja-helsinki-listojen-pormestariehdokasta
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.05.04.2017 21:50
Tervetuloa vaalivalvojaisiin! Jännäämme vaalitulosta, ja musiikkia viihdykkeeksemme esittää V-P Hakkarainen.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 17:19
Mercedes Bentso - Tahdon, eli biisi ihmisoikeuksien puolesta. Maria Malmströmin vaalibileet, numero 990. #eimyytävänä
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:25
Papa Zai Maria Malmström - Helsinki-listat vaalibileissä.
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:02
Maksimi Voima Maria Alexandran vaalibileissä. #vote990!
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 14:51
Maria Aleksandra alias Maria Malmström - Helsinki-listat, numerolla 990 kertoo kenen joukkoon kuulut ja ketä kannattaa uskoa. Ne kävelee sun ylitsesi suoraan taivaaseen!
Helsinki-listat
   View on Facebook
© 2022 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »