Talousarvioaloite opetustoimen resurssien lisäämiseksi

Oikeus koulutukseen on perusoikeus, jonka toteutuminen on perusopetuksen, lukion ja ammatillisen opetuksen osalta kuntien vastuulla. Se ei nyt toteudu yhdenvertaisesti. Valtuuston strategiaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi pysäyttää Helsingin koulujen eriytymiskehitys, vahvistaa lähikoulujen merkitystä, turvata jokaiselle nuorelle koulutus- ja työllistymispolku sekä edistää yhteistyötä yliopistojen kanssa.

Koulujen eriytyminen on kuitenkin jatkunut, lähikouluperiaatteen sijaan korostetaan isoja kouluja, ammatillisen koulutuksen opetusresurssit ovat riittämättömiä, erityisopetukseen on liian vähän voimavaroja ja oppilashuollon resurssit oppilasta kohti ovat heikentyneet. Kasvavia haasteita liittyy muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien opetukseen. Helsingillä on vastuu myös saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen järjestämisestä.

Uuden opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen vaatii lisää opettajia, opettajien osaamisen kehittämistä, tarpeeksi pieniä opetusryhmiä ja tarpeeksi työaikaa opetussuunnitelmatyöhön ja uusien oppimateriaalien kehittämiseen. Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisen lisäksi tarvitaan opettajille työaikaa niiden käyttöönottoon ja tukea niiden käytössä.

Helsingin asukasmäärän ja lasten määrän kasvaessa tarvitaan myös lisää koulutiloja. Investointien tarvetta lisää myös se, että Helsingissä on iso määrä korjausta odottavia homekouluja ja peruskorjattavia kouluja.

Esitämme, että talousarvion 2018 raamiin ja taloussuunnitelman 2018 – 2020 pohjaan lisätään 10 miljoonaa euroa käytettäväksi lähikoulujen turvaamiseen, koulukuraattorien ja -psykologien määrän lisäämiseen, kouluavustajien ja –ohjaajien palkkaamiseen, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmentavaan ja kieliopetukseen, digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä ammatillisen koulutuksen parantamiseen. Samalla varataan tarvittavat resurssit saamenkieliseen esiopetukseen sekä saamen kielen ja saamenkielisen perusopetuksen aloittamiseen.

Lisäksi esitämme 500 000 euroa lisättäväksi lähiliikunnan edistämiseen, mm. opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kolmannen yhteistyönä järjestettävään nuorten iltapäiväliikuntaan.

Samalla ehdotamme investointi- ja rakentamisohjelmien määrärahoihin 10 miljoonaa euroa lisää koulutilojen peruskorjaamiseen ja rakentamiseen.

 

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat08.04.2017 3:41
Helsingin Sanomat jätti pois SKPn ja Helsinki-listojen ehdokkaan pormestarigallupista, julkisti gallupin tulokset kertomatta yhden ehdokkaan poisjättämisestä, kieltätyi korjaamasta virhettä ja kieltätyi julkaisemasta mitään vastinetta.
http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/hs-syrjii-skpn-ja-helsinki-listojen-pormestariehdokasta
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.05.04.2017 21:50
Tervetuloa vaalivalvojaisiin! Jännäämme vaalitulosta, ja musiikkia viihdykkeeksemme esittää V-P Hakkarainen.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 17:19
Mercedes Bentso - Tahdon, eli biisi ihmisoikeuksien puolesta. Maria Malmströmin vaalibileet, numero 990. #eimyytävänä
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:25
Papa Zai Maria Malmström - Helsinki-listat vaalibileissä.
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:02
Maksimi Voima Maria Alexandran vaalibileissä. #vote990!
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 14:51
Maria Aleksandra alias Maria Malmström - Helsinki-listat, numerolla 990 kertoo kenen joukkoon kuulut ja ketä kannattaa uskoa. Ne kävelee sun ylitsesi suoraan taivaaseen!
Helsinki-listat
   View on Facebook
© 2022 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »