Talousarvioaloite sosiaali- ja terveyspalveluista


Kaupunginvaltuustossa 12.3.2014

Laaja työttömyys, köyhyys, väestön ikääntyminen ja sosiaalisen arkiturvallisuuden puutteet korostavat tarvetta lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen resursseja. Tätä edellyttävät myös kaupungin lakisääteiset velvoitteet, muun muassa terveydenhoitolaki ja vanhuspalvelulaki. On määriteltävä selkeät palvelulupaukset asukkaille, nopeat määräajat ja toimivat vuorovaikutusjärjestelmät.

Vanhuspalvelulain tavoitteiden toteuttaminen edellyttää nykyistä laajempia ja asiakaslähtöisesti kehitettäviä palveluja. Laki velvoittaa kaupungin turvaamaan ikääntyneen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Tätä varten tulee olla valtuuston hyväksymä vanhuspalveluohjelma.

Esitämme, että vanhuspalvelujen riittävyyden ja laadun parantamiseksi lisätään 10 miljoonaa euroa talousarvion 2015 raamiin ja kullekin vuodelle taloussuunnitelmakaudella 2015-2017. Samalla kun lisätään kotiin tarjottavia palveluja, tulee päättää, että vanhusten pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen hoitopaikkoja ei vähennetä taloussuunnitelmakaudella.

Terveyden eriarvoistumisen ehkäisemiseksi, hoitotakuun toteuttamisen turvaamiseksi ja hoitoketjujen toiminnan parantamiseksi on kehitettävä erityisesti perusterveydenhuollon, hammashoidon, mielenterveystyön palveluja lähipalveluperiaatteella ja kaupungin omana toimintana. Samalla on panostettava lisää lääkäri-hoitajaparien työn kehittämiseen, päihdehuoltoon, kuntoutukseen sekä ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.

Esitämme, että tätä varten lisätään terveyskeskuksen määrärahoja talousarvion 2015 raamiin ja taloussuunnitelmassa 2015 – 2017 kullekin vuodelle 10 miljoonaa euroa. Lisäksi esitämme Helsingin maksuosuuteen HUS:lle kullekin vuodelle kaudella 2015 – 2017 lisää 2 miljoonaa euroa.

Samalla esitämme, että terveysasemaverkkoa ei karsita vaan investointiohjelmassa varaudutaan rakentamaan uusi terveysasema. Myös sosiaalipalvelujen toimipisteverkko tulee säilyttää kattavana koko kaupungin alueella. Palvelusetelien ja ostopalvelujen laajentamisen sijasta on panostettava kaupungin omien palvelujen kehittämiseen.
Lapsiperheiden palveluihin ja lasten hyvinvointiohjelman toteuttamiseen tarvitaan lisää resursseja. Esitämme, että lapsiperheiden kotipaluihin, ehkäisevän työn ja varhaisen tuen sekä lastensuojelun sosiaalityöhön lisäämiseen osoitetaan taloussuunnitelmakaudella vuosittain lisää 5 miljoonaa euroa.

Toimeentulotuen, erityisesti harkinnanvaraisen ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä sosiaalisen muutostyön resurssien lisäämiseen esitämme lisää taloussuunnitelmakauden kullekin vuodelle 5 miljoonaa euroa.

Sote-viraston ylläpitämillä asukastaloilla on tärkeä merkitys matalan kynnyksen alueellisessa ja yhteisöllisessä sosiaalityössä, työllisyyden edistämisessä, ehkäisevässä toiminnassa sekä asukastoiminnan ja lähidemokratian edistämisessä. Esitämme, että talousarviossa ja taloussuunnitelmassa varataan kullekin vuodelle 1 miljoona euroa asukastalojen toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen kaupungin omana toimintana.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat08.04.2017 3:41
Helsingin Sanomat jätti pois SKPn ja Helsinki-listojen ehdokkaan pormestarigallupista, julkisti gallupin tulokset kertomatta yhden ehdokkaan poisjättämisestä, kieltätyi korjaamasta virhettä ja kieltätyi julkaisemasta mitään vastinetta.
http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/hs-syrjii-skpn-ja-helsinki-listojen-pormestariehdokasta
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.05.04.2017 21:50
Tervetuloa vaalivalvojaisiin! Jännäämme vaalitulosta, ja musiikkia viihdykkeeksemme esittää V-P Hakkarainen.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 17:19
Mercedes Bentso - Tahdon, eli biisi ihmisoikeuksien puolesta. Maria Malmströmin vaalibileet, numero 990. #eimyytävänä
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:25
Papa Zai Maria Malmström - Helsinki-listat vaalibileissä.
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:02
Maksimi Voima Maria Alexandran vaalibileissä. #vote990!
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 14:51
Maria Aleksandra alias Maria Malmström - Helsinki-listat, numerolla 990 kertoo kenen joukkoon kuulut ja ketä kannattaa uskoa. Ne kävelee sun ylitsesi suoraan taivaaseen!
Helsinki-listat
   View on Facebook
© 2022 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »