Talousarvioaloite sote-palvelujen parantamiseksi

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Stadin ikäohjelmassa on asetettu tavoitteeksi vanhuspalvelujen lisääminen ja parantaminen. Tämä edellyttää myös resurssien lisäämistä ja lain mukaan ikäohjelmassa tulee osoittaa myös sen toteuttamiseen tarvittavat voimavarat.

Vanhuspalvelulaki velvoittaa osoittamaan kullekin asiakkaalle vastuutyöntekijä ja samalla varmistamaan ikäihmisten tarvitsemien kiireellisten palvelujen järjestäminen viivytyksettä ja muiden palvelujen viimeistään 90 päivässä. Monet joutuvat asumaan kotona vielä vaiheessa, jossa he tarvitsevat pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen hoitopaikkaa. Niitä on syytä lisätä taloussuunnittelukaudella.

Sosiaalihuoltolaki velvoittaa järjestämään lapsiperheiden kotipalvelun matalalla kynnyksellä, jotta perheiden tilanne ei kriisiydy eikä jouduta turvautumaan raskaampiin lastensuojelun palveluihin.

Sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään lain 11 §:ssä tarkoitetuissa tuen tarpeissa välttämättömät kiireelliset ja kiireettömät palvelut lain 12 -29 §:n mukaisina palveluina. Tämän vuoden alusta tuli voimaan myös lastensuojelulain kiireellisen sijoituksen tiukennus.

Lainmuutokset edellyttävät nopeaa ja asiakaslähtöistä toimintaa sosiaali- ja terveysvirastolta.  Palvelusuunnitelmien ja niissä kirjattujen palvelujen järjestämiseksi määräaikojen puitteissa tulee sosiaalipalveluihin lisätä kymmenen (10) miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2017-2019. 

Terveydenhuoltolaki puolestaan edellyttää kiireettömien terveyspalvelujen järjestämistä määräajassa ja katkeamattomien hoitoketjujen turvaamista yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Terveyserojen vähentämiseksi ja hoitotakuun toteuttamiseksi on turvattava perusterveydenhuollon, hammashoidon ja mielenterveystyön palvelujen järjestäminen lähipalveluperiaatteella kaupungin omana toimintana.

Hoitotakuun tarkoittaman kiireettömän hoidon pääsyn määräaikojen ja päivystysasetuksen toteuttamiseksi lisätään sosiaali- ja terveyspalvelujen raamiin kymmenen (10) miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2017-2019. Tämä koskee myös päihde- ja mielenterveyspalveluun pääsyä eri ikäryhmissä, erityisesti lasten ja nuorten tarpeita.

Eriarvoisuuden vähentäminen ja ehkäisevän toiminnan kehittäminen edellyttvätä, että terveysasema-, hammashoitola- ja mielenterveys- päihde ja sosiaalipalvelujen toimipisteverkkoa ei karsita vaan palvelujen alueellista saatavuutta parannetaan. Samalla perutaan tilojen vähentämissuunnitelma ja tarkistetaan palveluverkkosuunnitelma ja rakentamisohjelma asukasmäärän ja palvelutarpeiden kasvua vastaavasti etupainotteiseksi.

Kun perustoimeentulotuki siirtyy 2017 Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi, tulee sosiaali- ja terveysvirastolle varata riittävät resurssit ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen sosiaalityöhön, sosiaaliohjaukseen, alueelliseen sosiaalityöhön, asukastaloille ja harkinnanvaraiseen tukeen, jotta lapsiperheköyhyys ja syrjäytyminen vähenevät.

– 2.3.2016

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat08.04.2017 3:41
Helsingin Sanomat jätti pois SKPn ja Helsinki-listojen ehdokkaan pormestarigallupista, julkisti gallupin tulokset kertomatta yhden ehdokkaan poisjättämisestä, kieltätyi korjaamasta virhettä ja kieltätyi julkaisemasta mitään vastinetta.
http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/hs-syrjii-skpn-ja-helsinki-listojen-pormestariehdokasta
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.05.04.2017 21:50
Tervetuloa vaalivalvojaisiin! Jännäämme vaalitulosta, ja musiikkia viihdykkeeksemme esittää V-P Hakkarainen.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 17:19
Mercedes Bentso - Tahdon, eli biisi ihmisoikeuksien puolesta. Maria Malmströmin vaalibileet, numero 990. #eimyytävänä
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:25
Papa Zai Maria Malmström - Helsinki-listat vaalibileissä.
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:02
Maksimi Voima Maria Alexandran vaalibileissä. #vote990!
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 14:51
Maria Aleksandra alias Maria Malmström - Helsinki-listat, numerolla 990 kertoo kenen joukkoon kuulut ja ketä kannattaa uskoa. Ne kävelee sun ylitsesi suoraan taivaaseen!
Helsinki-listat
   View on Facebook
© 2022 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »